GoodNews Podcast |
aprill 2023

KASULIKUD NÕUANDED: Al Paldrok

Al Paldrok

Al Paldrok

Al Paldrok on skulptor, performance-kunstnik ja graafik. Tema kunstirühmitusse Non Grata kuuluvad liikmed üle maailma, ehitajatest advokaatideni välja. 

SAATES KÕLANUD TEEMAD:

 • Sissejuhatus – 00:20
 • Isa ja vanaisa – 00:50
 • Lapsepõlv – 03:55
 • Esimene perfomance07:24
 • Perfomance tähendus ja järelanalüüs – 10:15
 • Performance Pärnu Linnavalitsusele – 12:20
 • Kultuur ja kirjandus – 16:25
 • Loomine vs tarbimine – 22:26
 • Academia Non Grata sünd – 25:20
 • Elu armastus ja elu eesmärk – 29:50
 • Enesekindlus – 36:54
 • Perfomance Telliskivi Loomelinnakus – 41:56
 • Performance’itega kaasnevad sekeldused täidesaatva võimuga – 45:46
 • Vaba inimese loomus – 54:30
 • Al Paldroki muusa ja sütitajad – 59:50
 • Kuidas olla vaba? – 1:06:00
 • Kuidas hirme ületada? – 1:10:22
 • Suva-ja-suusad mentaliteet – 1:13:00
 • Jätkusuutlik kollektiivne diskussioon – 1:14:56
 • Nõuanne lapsevanematele – 1:19:28
 • 7 elulist küsimust – 1:20:48

KASULIKUD NÕUANDED: Al Paldrok

Goodnews podcast’is #4 stuudios on külas skulptor, performance-kunstnik ja graafik Al Paldrok, kes annab nõu, kuidas end loominguliselt väljendada.

Kunstihuvi ei saa peale sundida

Ali isa Jaan Paldrok oli raskekaalu poksija. Tema isa Karl Paldrok juhtis Jaani kirikus puritaanliku usulahku nimega Vennastekogudus. Vanaisa tahtis, et tema poeg läheks õppima malet. „Minu isa mõtles, et mis võiks olla kõige vastasem asi malele, mis ta isa närvi ajaks ja  läks poksijaks,“ toob kunstnik näite oma perest, miks ei tasu lastele enda tahtmisi peale sundida.

Mai-Liis Kivistik (Foto Triin Maasik)
Loominguline eneseväljendus ei piirdu ainult kunstiga

„Loov mõtlemine on väga tähtis. Tähtis on leida endas kirg ja loomeprotsess.  Loomeprotsess ei ole suunatud konkreetsete kunstitompude-objektide valmistamisele vaid eelkõige pidevas loomingulises, eksperimentaalses protsessis viibimisele. Paljud seda ei leiagi ja kogu elu keskendub vastupidi tarbimisele,“ räägib kunstnik, kuidas tänapäeva otsustajad ja seeläbi ka noored võiksid fookuse suunata tõsisele huvialategevusele. Eestlaste vaim on olnud palju mõjutatud Tammsaare „Tõde ja Õiguse“ õpetusest, et tee tööd ja siis tuleb ka armastus. Eesti tollane kirjandus oli sümbioos Vene hingest ja põhjamaade ängistusest – Dostojevskist ja Hansenist – see ei ole väga elujõuline kombinatsioon, pigem enesehävituslik ja depressiivne ning loomingulisusel ja vabal mõtlemisel on seal väga vähe ruumi.

Mai-Liis Kivistik (Foto Triin Maasik)
Julgus väljendada oma mõtteid ja vabadust tuleb kirest, mis sind juhib

„Tuleb leida loominguline protsess. Esmalt see, mis sind maailmas huvitab. Mis on sinu kirg, mis sind juhib,“ soovitab Al. Pragmaatilistelt põhjustel ei tohiks oma valikuid teha. Juba noorest saadik tuleks hakata mõtlema, et mida sa lähed õppima ja mis põhjustel.

Mai-Liis Kivistik (Foto Triin Maasik)
10 head mõtet Al Paldrokilt
 1. Performance erineb teatrietendusest selle poolest, et sellel ei ole proove, see on improvisatsiooni täis keskkond. Aktsioonile eelneb eel-performance, seejärel toimumise hetk ja järel-performance kestab õnnestumise korral veel pikalt pärast tema ajalist lõppemist, kõlakatest, legendidest kuni müütideni välja.
 2. Noored peaksid leidma loomingulisi huvialategevusi, et nad ei harjuks lihtsalt tarbimisega või tarbimiskultuuriga vaid looksid ise, et nad leiaksid endas loomeprotsessi, kire ja vajaduse luua enda pea ja kätega.
 3. Igal generatsioonil on omad eeskujud ja mudelid, mille järgi oma elu seati. Praegu kiiresti muutuval ajastul võid teha lastele karuteene, õpetades oma aja standartidele vastavaid käitumismudeleid, mis lähitulevikus ei pruugi toimida.
 4. Inimene on sotsiaalne olend ja ühiskondlik produkt, tarbimine on tema olemuses, alustades emapiimast, millega imed sisse olemasolevad ühiskondlikud vormid. Siinjuures ei tähenda tarbimine ainult materiaalset, et sa ostad teatud brände ja sõidad teatud moodi autoga ja võtad ilustandarditele vastava elukaaslase, me tarbime ka keelt, kultuuri, käitumisnorme.
 5. Loova mõtlemise üheks tähtsaimaks kriteeriumiks on, et sa ei võta olemasolevaid ühiskondlikke norme tingimusteta omaks. Kultuuri üks tähtsaimaid omadusi on kriitiline mõtlemine. Filosoofia põhiküsimus on pidev küsimuses olemine, sa sead kõike küsimuse alla ja lood oma elu perioodi vältel struktuuri, kuidas sina maailma tunnetad ja kuidas sa tahaksid, et see võiks olla.
 6. Kultuur ei ole mitte vahend maailma ja reaalsuse peegeldamiseks vaid haamer selle vormimiseks. (B. Brecht)
 7. Kõige sügavam kirg kunstnikuna on loominguline vabadus. Non Gratas on selline põhimõte, et kui keegi ütleb sulle, et sa ei tohi seda teha või see on võimatu, siis näitad ära, et see on võimalik. Kõige suurem inimese vaenlane on inimese enesetsensuur.
 8. Loometegevuse üheks eesmärgiks on luua endale isiklik maailma tunnetamise struktuur. Kõigepealt maailma tunnetada, saada aru põhjustest, miks maailm nii toimib ja järgmine etapp on leida võimalusi, et kuhu maailm võiks edasi areneda ja mida selleks tuleb teha.
 9. Me ei peaks muret tundma, et inimene ja loodus on läinud vastuollu. Lähtudes kontseptsioonist, et inimene on looduse osa, on võimalik palju probleeme lahendada.
 10. Vaba inimene on kartmatu, ta mõtleb, ütleb ja tegutseb vastavalt oma põhimõtetele. Ta ei ole lihtsalt lüli toitumisahelas.